Kategoria: Kursy i szkolenia

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – „Punkty Karne”

dokumenty: dowód osobisty, prawo jazdy, formularz zgłoszeniowy koszt: 1000 zł Szkolenie mogą odbyć kierowcy, którzy: posiadają prawo jazdy dłużej niż rok; nie przekroczyli 24 punktów karnych w ostatnim okresie ustalonym ustawą; nie posiadają orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu; nie mają wydanej decyzji o zatrzymaniu prawa…
Czytaj dalej

Aktualny cennik kursów i szkoleń

Kierowanie ruchem drogowym ustalamy indywidualnie Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii 500zł

Szkolenia i kursy

Kierowanie ruchem drogowym

dokumenty: dowód osobisty do wglądu, formularz Koszt: 300 zł kurs trwa 8 godzin szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym. Jest realizowane na podstawie skierowania od pracodawcy. Uczestnikami szkolenia…
Czytaj dalej

Kurs szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych

dokumenty: prawo jazdy do wglądu, formularz zgłoszeniowy koszt: 400 zł Kurs trwa 5 dni w ilości 35 godzin. Szkolenia okresowe prowadzone z użyciem oprogramowania wspomagającego proces kształcenia System szkoleń okresowych „ 35 h w dowolnym tempie” został skonstruowany tak, aby z jednej strony realizować odgórny program szkolenia zgodny z podstawą prawną a z drugiej dać…
Czytaj dalej

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii

dokumenty: skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe / Urząd Miasta, formularz zgłoszeniowy koszt: 500 zł Kurs trwa 2 dni po 8 godzin Spotkanie jest w formie pogadanki z psychologiem i policjantem. Nie kończy się egzaminem. Na zakończenie zajęć Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu i które należy przedstawić w Starostwie Powiatowym/ Urzędzie miasta .

logo word

Ważne informacje dla klientów – COVID -19

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przed wizytą w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Przemyślu. Pliki do pobrania: 1. Zasady Ogólne 2. Instrukcja Praktyczna instrukcja postępowania dla osób przebywających w WORD oraz przystępujących do egzaminów 3. OŚWIADCZENIE NR 1 – OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA PRAWO JAZDY 4. OŚWIADCZENIE NR 2…
Czytaj dalej

Skip to content