Opłaty

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Opłaty

  • Rozporządzenie Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów, Dz.U. rok 2013, poz. 78.
  • Rozporządzenie Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów, Dz.U. rok 2013, poz.476.,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, Dz.U. z 28 czerwca 2019 poz.1206.
L.p.KategoriaTeoria (T)
[zł]
Praktyka(P)
[zł]
(T+P)
[zł]
1.AM, B30,00140,00170,00
2.A1, A2, A30,00180,00210,00
3.B1, C1, D1, T,30,00170,00200,00
4.B (96)170,00
5.C, D30,00200,00230,00
6.B+E200,00
7.C1+E, C+E, D1+E, D+E245,00
Skip to content