Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii

dokumenty: skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe / Urząd Miasta, formularz zgłoszeniowy

koszt: 500 zł

Kurs trwa 2 dni po 8 godzin

Spotkanie jest w formie pogadanki z psychologiem i policjantem. Nie kończy się egzaminem.

Na zakończenie zajęć Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu i które należy przedstawić w Starostwie Powiatowym/ Urzędzie miasta .

Skip to content