Kierowanie ruchem drogowym

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Kierowanie ruchem drogowym

Szkolenia i kursy

dokumenty: dowód osobisty do wglądu, formularz

Koszt: 300 zł

kurs trwa 8 godzin

szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym. Jest realizowane na podstawie skierowania od pracodawcy. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby:

  • odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
  • strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.
  • funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych.
  • umundurowani i odpowiednio oznakowani pracownicy nadzoru komunikacji miejskiej, – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem czynności w ruchu.
  • osoby wykonujące pilotaż pojazdów nienormatywnych – podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów;
  • członkowie zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym zgodnie z zakresem programu szkolenia.

Skip to content