Miesiąc: marzec 2021

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Szkolenia i kursy

Kursy i szkolenia marzec 2021 r.

Zapraszamy:  Trwają nabory na szkolenia i kursy: Najbliższy kurs reedukacyjny zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii odbędzie się w dniach 29-30 marca !!(rozpoczęcie zajęć w poniedziałek o 13:00). Kurs redukujący punkty karne – trwa nabór!! Szkolenia okresowe (kod 95 – kurs 35 godzin) przedłużające ważność zawodowego prawa jazdy – trwa nabór.  Szczegóły i więcej informacji…
Czytaj dalej

Budynek WORD i auto egzaminacyjne

Egzamin praktyczny

Część praktyczna na placu manewrowym Egzamin praktyczny na placu manewrowym – w zależności od kategorii prawa jazdy – obejmuje wykonanie następujących zadań określonych w tabeli: poz. zadania egzaminacyjne kategorie prawa jazdy 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy Wszystkie 2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu…
Czytaj dalej

Zapisy na egzaminy

W celu ustalenia terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy w tut. Ośrodku należy:  podać numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę (PKK), przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub kartę stałego pobytu, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca, zgoda na pobyt tolerowany.)(Aplikacja mObywatel nie jest dowodem osobistym!), przedstawić dowód uiszczenia opłaty za egzamin(przy wpłacie…
Czytaj dalej

sala egzaminacyjna

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest za pomocą komputerowego urządzenia egzaminacyjnego. System komputerowy dla każdej osoby generuje indywidualny test egzaminacyjny, który automatycznie jest przesyłany na stanowisko egzaminowania i uruchamiany na monitorze. Egzamin komputerowy składa się z etapów: identyfikacji egzaminowanego kandydata, testu egzaminacyjnego. Rozwiązanie testu komputerowego polega na wskazaniu, jednej z prawidłowych odpowiedzi oznaczonych literami (A, B, C)…
Czytaj dalej

Opłaty

Zgodnie z uchwałą nr LVII/981/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami na obszarze województwa podkarpackiego, od 1 marca 2023 opłaty za egzaminy wynoszą:za część teoretyczną:   50 zł. (wszystkie kategorie) za cześć…
Czytaj dalej

motocykle

Egzaminy AM, A1, A2 i A

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii. AM, A1, A2 i A Prawa Jazdy. Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A odpowiedniego stroju ochronnego: wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie, spodni z długimi nogawkami, kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,…
Czytaj dalej

Skip to content