Kurs szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Kurs szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych

dokumenty: prawo jazdy do wglądu, formularz zgłoszeniowy

koszt: 400 zł

Kurs trwa 5 dni w ilości 35 godzin.

Szkolenia okresowe prowadzone z użyciem oprogramowania wspomagającego proces kształcenia

System szkoleń okresowych „ 35 h w dowolnym tempie” został skonstruowany tak, aby z jednej strony realizować odgórny program szkolenia zgodny z podstawą prawną a z drugiej dać możliwość w ramach obowiązkowych 35 godzin dopasowania treści szkolenia do specjalizacji kierowcy.

Szkolenia mogą być również prowadzone w sposób tradycyjny w formie wykładów.
Dla grup zorganizowanych przewidziano wysokie rabaty.  Szkolenie nie kończy się egzaminem.

Skip to content