Egzamin teoretyczny

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Egzamin teoretyczny

sala egzaminacyjna

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest za pomocą komputerowego urządzenia egzaminacyjnego. System komputerowy dla każdej osoby generuje indywidualny test egzaminacyjny, który automatycznie jest przesyłany na stanowisko egzaminowania i uruchamiany na monitorze.

Egzamin komputerowy składa się z etapów:

  1. identyfikacji egzaminowanego kandydata,
  2. testu egzaminacyjnego.

Rozwiązanie testu komputerowego polega na wskazaniu, jednej z prawidłowych odpowiedzi oznaczonych literami (A, B, C) lub (TAK, NIE)  na wyświetlane systemem losowym pytania ujęte w bazie pytań.

Wybór odpowiedzi odbywa się przy pomocy myszki komputerowej lub na ekranie dotykowym.


Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 68 punktów z 74 możliwych.

Skip to content