Zapisy na egzaminy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Zapisy na egzaminy

W celu ustalenia terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy w tut. Ośrodku należy: 

  • podać numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę (PKK),
  • przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub kartę stałego pobytu, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca, zgoda na pobyt tolerowany.)(Aplikacja mObywatel nie jest dowodem osobistym!),
  • przedstawić dowód uiszczenia opłaty za egzamin(przy wpłacie przelewem) lub wpłacić gotówką/ kartą płatniczą bezpośrednio w okienku przy zapisie.

Telefoniczne zapisy na egzamin państwowy

w WORD Przemyśl

Od dnia 2 grudnia 2019 r. wprowadza się możliwość zapisu telefonicznego na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Przemyślu zgodnie z poniższą procedurą.

1.                 Warunkiem telefonicznego zapisania się na egzamin jest wcześniejsze uiszczenie opłaty za egzamin. Wpłat można dokonywać w Biurze Obsługi Klienta Ośrodka lub przelewem na rachunek bankowy:

70 1240 2568 1111 0010 9675 9258

Bank Polska Kasa Opieki

W przypadku dokonania wpłaty na rachunek bankowy Ośrodka niezbędne pozostaje wcześniejsze przesłanie potwierdzenia przelewu na adres email:

biuro@wordprzemysl.pl

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin, adres zameldowania zgodny z danymi zawartymi w PKK, nr PESEL oraz rodzaj egzaminu (teoria, praktyka, kategoria).

Przed dokonaniem przelewu należy o sprawdzić cennik opłat za egzaminy na prawo jazdy dostępny na stronie internetowej WORD.

2.                 Pracownik Ośrodka weryfikuje dane osobowe klienta na podstawie profilu PKK oraz weryfikuje uiszczenie opłaty.

3.                 Uzgodniony zostaje termin egzaminu, który staje się wiążący dla klienta i dla WORD w Przemyślu.

4.                 Rozmowy telefoniczne mogą być rejestrowane w celu weryfikacji zapisu.

5.                 W BOK można otrzymać zaświadczenie o ustalonym terminie egzaminu.

Informacje dodatkowe:

·                    Telefoniczne zapisy przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta  pod numerem 16 675-06-58 wew. 24

·                    W celu weryfikacji osoby telefonicznie zapisywanej na egzamin przez pracownika BOK, należy przygotować następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania zgodny z danymi zawartymi w PKK, nr PESEL, numer PKK.

·                    Możliwy jest tylko osobisty zapis na egzamin.

·                    Istnieje możliwość telefonicznego uzyskania informacji o numerze za pomocą którego kandydat będzie wyczytany na egzamin.

·                    Zasady odwoływania wyznaczanego terminu egzaminu nie ulegają zmianie i nadal, zgodnie z przepisami wymagana jest forma pisemna.

·                    W przypadku przystąpienia do części praktycznej egzaminu państwowego kat. AM, A1, A2, A, B, B(78), B(96) lub B+E na pojeździe OSK, niezbędne jest każdorazowo bezzwłoczne dostarczenie wniosku i oświadczenia OSK.

·                    Nie jest możliwe dokonanie telefonicznego zapisu na egzamin w przypadku braku opłaty za egzamin lub zmiany danych osobowych w ewidencji ośrodka egzaminowania

·                    W przypadku telefonicznego ustalenia terminu egzaminu osoba umawiana na egzamin ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieporozumienia dotyczące ustalonej daty i godziny egzaminu.

Z dniem 25 maja 2018r. osoby przystępujące do egzaminu praktycznego na prawo jazdy będą wywoływane głosowo do egzaminu po numerze ewidencyjnym znajdującym się na zaświadczeniu o zapisie na egzamin.

W związku z powyższym każda osoba przystępująca do egzaminu na prawo jazdy powinna znać swój numer ewidencyjny.

Numer ewidencyjny będzie również wyświetlany na ekranie informacyjnym  w holu głównym.

Numer ewidencyjny będzie można również sprawdzić przed egzaminem w Biurze Obsługi Klienta w WORD za okazaniem dowodu osobistego.

Skip to content