Kategoria: Egzaminy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Egzamin na pojeździe OSK

Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami: Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, może być prowadzona wskazanym pojazdem Ośrodka Szkolenia Kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby. Składając wniosek, o którym mowa w pkt.…
Czytaj dalej

logo word

Rezygnacja z terminu egzaminu

Osoba egzaminowana może nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym poinformować ośrodek egzaminowania (osobiście  w BOK WORD lub złoży wniosek poprzez wiadomość  e-mail* – potwierdzoną zwrotną wiadomością na adres biuro@wordprzemysl.pl, lub poprzez upoważnioną osobę**), że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Opłata podlega zwrotowi na wniosek kandydata lub zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu.…
Czytaj dalej

Budynek Word i samochody egzaminacyjne

Nasza flota pojazdów egzaminacyjnych

Kategoria AM: Romet Zetka 50 – pojemność 49ccm, moc 2,7 KM Kategoria A1: Honda CBF 125 – pojemność 125 ccm, moc 11,3 KM Kategoria A2: Kawasaki ER-6N –  pojemność 649ccm, moc 35kW. Kategoria A: Kawasaki ER – 6N – pojemność 649ccm, moc silnika 53kW. Kategoria B: Hyundai i20 – pojemność 1197 ccm, moc silnika 61,8KM Kategoria BE: Fiat…
Czytaj dalej

Wymagane dokumenty

1. Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie/prezydentowi miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty: Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia; orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane; wyraźną, aktualną…
Czytaj dalej

logo word

Ważne informacje dla klientów – COVID -19

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przed wizytą w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Przemyślu. Pliki do pobrania: 1. Zasady Ogólne 2. Instrukcja Praktyczna instrukcja postępowania dla osób przebywających w WORD oraz przystępujących do egzaminów 3. OŚWIADCZENIE NR 1 – OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA PRAWO JAZDY 4. OŚWIADCZENIE NR 2…
Czytaj dalej

Budynek WORD i auto egzaminacyjne

Egzamin praktyczny

Część praktyczna na placu manewrowym Egzamin praktyczny na placu manewrowym – w zależności od kategorii prawa jazdy – obejmuje wykonanie następujących zadań określonych w tabeli: poz. zadania egzaminacyjne kategorie prawa jazdy 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy Wszystkie 2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu…
Czytaj dalej

Zapisy na egzaminy

W celu ustalenia terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy w tut. Ośrodku należy:  podać numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę (PKK), przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub kartę stałego pobytu, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca, zgoda na pobyt tolerowany.)(Aplikacja mObywatel nie jest dowodem osobistym!), przedstawić dowód uiszczenia opłaty za egzamin(przy wpłacie…
Czytaj dalej

sala egzaminacyjna

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest za pomocą komputerowego urządzenia egzaminacyjnego. System komputerowy dla każdej osoby generuje indywidualny test egzaminacyjny, który automatycznie jest przesyłany na stanowisko egzaminowania i uruchamiany na monitorze. Egzamin komputerowy składa się z etapów: identyfikacji egzaminowanego kandydata, testu egzaminacyjnego. Rozwiązanie testu komputerowego polega na wskazaniu, jednej z prawidłowych odpowiedzi oznaczonych literami (A, B, C)…
Czytaj dalej

Opłaty

Zgodnie z uchwałą nr LVII/981/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami na obszarze województwa podkarpackiego, od 1 marca 2023 opłaty za egzaminy wynoszą:za część teoretyczną:   50 zł. (wszystkie kategorie) za cześć…
Czytaj dalej

motocykle

Egzaminy AM, A1, A2 i A

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii. AM, A1, A2 i A Prawa Jazdy. Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A odpowiedniego stroju ochronnego: wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie, spodni z długimi nogawkami, kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,…
Czytaj dalej

Skip to content