Struktura Organizacyjna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Struktura Organizacyjna

Schemat organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu

Dyrektor WORD: mgr inż. Maciej Kamiński
 
 Wydział Finansowo-Księgowy Magdalena Tomaszewska
Wydział Egzaminowania i Nadzoru
mgr Tadeusz Kłos
Wydział Obsługi Klienta,
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
Szkoleń i Promocji
Piotr Haręza
Skip to content