Struktura Organizacyjna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Struktura Organizacyjna

Schemat organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu

Dyrektor WORD: mgr inż. Maciej Kamiński
 
 Wydział Finansowo-Księgowy mgr Paulina Gwozd
Wydział Egzaminowania i Nadzoru
mgr Tadeusz Kłos
Skip to content