Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o Puchar Dyrektora WORD Przemyśl -24 września 2022 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o Puchar Dyrektora WORD Przemyśl -24 września 2022 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu zaprasza instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, kierowców służb mundurowych i ratowniczych oraz kierowców zawodowych do wzięcia udziału w Turnieju motoryzacyjnym o puchar Dyrektora WORD w Przemyślu, który odbędzie się  dnia 24.09.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie WORD w Przemyślu.

Aby przystąpić do turnieju należy wypełnić kartę zgłoszeniową, która dostępna będzie na stronie internetowej www.wordprzemysl.pl (poniżej) i w sekretariacie WORD Przemyśl i dostarczyć do WORD w Przemyślu lub przesłać na adres kontakt@wordprzemysl.pl  lub  ask.przemysl@gmail.com  najpóźniej do 23.08.2022 r.

Dodatkowo jest przewidziany II termin składania zgłoszeń w dniu turnieju do godz. 8:00.

Skip to content