Terminy szkoleń i kursów:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Terminy szkoleń i kursów:

Kurs reedukacyjny w zakresie
problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałaniu narkomanii
24-25 stycznia

Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – „Punkty Karne”
29 stycznia

Egzamin Kwalifikacja
Zawodowa
26 stycznia
godz. 14:00

Skip to content