Zmiana wysokości opłat za egzaminy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Zmiana wysokości opłat za egzaminy

Zgodnie z uchwałą nr LVII/981/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami na obszarze województwa podkarpackiego, od 1 marca 2023 opłaty za egzaminy wynoszą:
za część teoretyczną:

50 zł. (wszystkie kategorie)

za cześć praktyczną:

kat. AM,A1,A2,A,B1,B,C1,D1,T,B96 – 200 zł.
kat. B+E, C1+E,C,C+E,D,D+E lub D1+E – 250 zł.

Skip to content