ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Z PRZEZNACZENIEM DO PROWADZENIA PUNKTU GASTRONOMICZNEGO W POSTACI BUFETU

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Z PRZEZNACZENIEM DO PROWADZENIA PUNKTU GASTRONOMICZNEGO W POSTACI BUFETU

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu zaprasza do złożenia ofert na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem do prowadzenia punktu gastronomicznego w postaci bufetu.

 1. Przedmiotem postępowania jest wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 30 m2, z przeznaczeniem do prowadzenia punktu gastronomicznego w postaci bufetu.
  2. Lokal przeznaczony do wynajmu zlokalizowany jest w budynku Ośrodka.
  3. Lokal posiada ograniczone warunki do przygotowywania posiłków na miejscu (występuje konieczność posiadania zaplecza do przygotowywania dań obiadowych poza budynkiem.
  4. Najemca przeprowadzi na swój koszt i we własnym zakresie prace adaptacyjne niezbędne do uruchomienia działalności gastronomicznej.
  5. Najemca wyposaży lokal w będące jego własnością meble i urządzenia oraz sprzęt gastronomiczny, niezbędne do prowadzenia działalności gastronomicznej. Istnieje możliwość wykorzystania znajdujących się na zapleczu bufetu elementów wyposażenia stanowiących własność Ośrodka (szafki kuchenne w zabudowie, zlewozmywak).
  6. Bufet dostępny jest dla pracowników oraz klientów Ośrodka.
  7. Bufet będzie czynny od poniedziałku do soboty w ustalonych godzinach zawartych w umowie, za wyjątkiem dni świątecznych.
  8. W pomieszczeniach będących przedmiotem najmu obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży wszelkich środków leczniczych, odurzających, wyrobów tytoniowych i alkoholu.
  9. Najemca zobowiązany jest do stałego utrzymywania wynajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym i wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie wszelkich bieżących remontów i konserwacji.
  10. Najemca zobowiązany jest do utrzymania porządku i codziennego sprzątania wynajmowanej powierzchni.
  11. Okres na jaki zostanie zawarta umowa najmu – 36 miesięcy.

12. Oferty należy składać do dnia 22.04.2022r. drogą mailową lub w sekretariacie Ośrodka 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny bądź drogą mailową

krzysztof@wordprzemysl.pl, tel. 16 675 06 58

Skip to content