Terminy szkoleń i kursów

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Terminy szkoleń i kursów

Prowadzimy nabór
na szkolenia i kursy:
Ostatnie wolne
miejsca:

Kurs reedukacyjny w zakresie
problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałaniu narkomanii
15-16 lipca

Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – „Punkty Karne”
22 lipca

Egzamin Kwalifikacja
Zawodowa
5 lipca

Skip to content