Opłaty

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Opłaty

Zgodnie z uchwałą nr LVII/981/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami na obszarze województwa podkarpackiego, od 1 marca 2023 opłaty za egzaminy wynoszą:
za część teoretyczną:  

  • 50 zł. (wszystkie kategorie)

za cześć praktyczną:

  • kat.   AM,A1,A2,A,B1,B,C1,D1,T,B96          – 200 zł.
  • kat.   B+E, C1+E,C,C+E,D,D+E lub D1+E   – 250 zł.

Skip to content