Szkolenia i kursy – czerwiec\lipiec 2024 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Szkolenia i kursy – czerwiec\lipiec 2024 r.

Prowadzimy nabór
na szkolenia i kursy:
Ostatnie wolne
miejsca:

Kurs reedukacyjny w zakresie
problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałaniu narkomanii
1-2 lipca

Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – „Punkty Karne”
8 lipca

Egzamin Kwalifikacja
Zawodowa
20 czerwca

Skip to content