Szkolenia i Kursy Kwiecień 2024

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Szkolenia i Kursy Kwiecień 2024

Prowadzimy nabór
na szkolenia i kursy:
Ostatnie wolne
miejsca:

Kurs reedukacyjny w zakresie
problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałaniu narkomanii
29-30 kwietnia

Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – „Punkty Karne”
22 kwietnia

Egzamin Kwalifikacja
Zawodowa 22 i 26 kwietnia

Skip to content