Szkolenia i kursy Kwiecień 2024 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Szkolenia i kursy Kwiecień 2024 r.

Prowadzimy nabór
na szkolenia i kursy:
Ostatnie wolne
miejsca:

Kurs reedukacyjny w zakresie
problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałaniu narkomanii
15-16 kwietnia

Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – „Punkty Karne”
8 kwietnia

Egzamin Kwalifikacja
Zawodowa 5 kwietnia

Skip to content