Informacja

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Informacja

Przemyśl, dnia 11.10.2023r.

Informacja dla przedstawicieli regionalnych organizacji zrzeszających Ośrodki Szkolenia Kierowców.


Dotyczy: przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa motocykla do przeprowadzania praktycznej części egzaminów na prawo jazdy kat. A
Mając na uwadze treść art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U.2021 poz.1212) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu
zawiadamia, że w IV kwartale br. zamierza wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa motocykla do przeprowadzania praktycznej części egzaminów na prawo jazdy kategorii A.

Skip to content