Zaproszenie na spotkanie 21.09. 2023 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Zaproszenie na spotkanie 21.09. 2023 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu serdecznie zaprasza na spotkanie Kierowników Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów nauki jazdy, z Dyrektorem  oraz Egzaminatorem Nadzorującym , które odbędzie się w dniu 21.09.2023r. o godzinie 16.00 w sali wykładowej  nr 33.

Spotkanie ma na celu podsumowanie  dotychczasowego funkcjonowania Ośrodka , wymiany pojazdów egzaminacyjnych, a także omówienie zmian obowiązujących przepisów i spraw bieżących w  zakresie współpracy  WORD Przemyśl z Ośrodkami Szkolenia.

Zwracamy się z prośbą o wspólne z nami zaangażowanie się i zgłaszanie przed spotkaniem nurtujących pytań i problemów związanych z procesem szkolenia       i egzaminowania Kandydatów na kierowców. Takie zaangażowanie z Państwa strony pozwoli na jak najszersze udzielanie odpowiedzi na postawione pytania podczas w/w spotkania. Nurtujące Państwa pytania oraz potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy o składanie w  Wydziale Obsługi Klienta BRD Szkoleń i Promocji lub mailowo na adres biuro@wordprzemysl.pl  

do dnia 20.09.2023r.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu ma nadzieję, że spotkanie przyczyni się do bardziej wydajnej pracy dydaktycznej  z Kandydatami na kierowców oraz przełoży się  na jeszcze lepsze wyniki egzaminów państwowych na prawo jazdy w naszym Ośrodku.

Skip to content