Zaproszenie do złożenia ofert na wynajem lokalu lub powierzchni pod automaty do kawy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Zaproszenie do złożenia ofert na wynajem lokalu lub powierzchni pod automaty do kawy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu zaprasza do złożenia ofert na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem do prowadzenia punktu gastronomicznego w postaci bufetu lub powierzchni użytkowej pod automaty do kawy oraz zimne napoje i przekąski.

 1. Przedmiotem postępowania jest wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 30 m2, z przeznaczeniem do prowadzenia punktu gastronomicznego w postaci bufetu.
 2. Powierzchnia użytkowa 1,5 m2 pod ustawienie automatów do kawy lub zimnych napoi i przekąsek.
 3. Lokal przeznaczony do wynajmu zlokalizowany jest w budynku Ośrodka.
 4. Lokal posiada ograniczone warunki do przygotowywania posiłków na miejscu.(występuje konieczność posiadania zaplecza do przygotowywania dań obiadowych poza budynkiem.
 5. Najemca przeprowadzi na swój koszt i we własnym zakresie prace adaptacyjne niezbędne do uruchomienia działalności gastronomicznej.
 6. Najemca wyposaży lokal w będące jego własnością meble i urządzenia oraz sprzęt gastronomiczny, niezbędne do prowadzenia działalności gastronomicznej. Istnieje możliwość wykorzystania znajdujących się na zapleczu bufetu elementów wyposażenia stanowiących własność Ośrodka (szafki kuchenne w zabudowie, zlewozmywak).
 7. Bufet dostępny jest dla pracowników oraz klientów Ośrodka.
 8. Bufet będzie czynny od poniedziałku do soboty w ustalonych godzinach zawartych w umowie, za wyjątkiem dni świątecznych.
 9. W pomieszczeniach będących przedmiotem najmu obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży wszelkich środków leczniczych, odurzających, wyrobów tytoniowych i alkoholu.
 10. Najemca zobowiązany jest do stałego utrzymywania wynajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym i wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie wszelkich bieżących remontów i konserwacji.
 11. Najemca zobowiązany jest do utrzymania porządku i codziennego sprzątania wynajmowanej powierzchni.
 12. Okres na jaki zostanie zawarta umowa najmu – 36 miesięcy.
 13.  Oferty należy składać drogą mailową lub w sekretariacie Ośrodka 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny bądź drogą mailową

krzysztof@wordprzemysl.pl, tel. 16 675 06 58

Skip to content