Zakończenie Konkursu Plastycznego 2022

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Zakończenie Konkursu Plastycznego 2022

Dziś w Centrum Kulturalnym odbyło się zakończenie Konkursu Plastycznego organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu którego tematem przewodnim była „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”.

Honorowy  patronat nad konkursem objął Wojewoda Podkarpacki oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Celem konkursu jest poprawa świadomości dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród uczniów szkół podstawowych poprzez upowszechnianie oraz popularyzację przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac. Wybór był naprawdę ciężki, uczniowie zastosowali różne techniki wykonania prac, od kredek, farb, wyklejanek aż poprzez makiety.

Wśród zaproszonych gości pojawiła się Pani Wicewojewoda Jolanta Sawicka, Pan Wicemarszałek Piotr Pilch, zastępca Komendanta Policji w Przemyślu podinsp. Rafał Dryś.

Nagrody wręczał także gospodarz Centrum Kulturalnego w Przemyślu Zastępca Dyrektora Pan Janusz Zapotocki oraz główny organizator konkursu Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu Pan Maciej Kamiński.

Przyznane zostały nagrody i kilkadziesiąt wyróznień:

W kategorii wiekowej klasa I – IV :

Nagroda Specjalna  – praca najbardziej oryginalna  – Bartłomiej      Undziakiewicz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu.

Nagroda Specjalna  – najlepsza praca przestrzenna Kacper Pelc –   Szkoła Podstawowa nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu.

Nagroda Specjalna  – praca najbardziej pomysłowa  – Antoni          Wyczawski     – Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu.

I miejsce w kategorii: Klasy I-IV  Martyna  Cieśla  – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku           

II miejsce w kategorii: Klasy I-IV     Kamil  Skoczylas – Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie.

III miejsce w kategorii: Klasy I-IV   Kalina Jarosz  – Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie.

IV miejsce w kategorii: Klasy I-IV   Malwina Mazur – Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu.

V miejsce w kategorii: Klasy I-IV     Zuzanna          Ostafińska – Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu.

VI miejsce w kategorii: Klasy I-IV   Nikola Becla – Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie .

VII miejsce w kategorii: Klasy I-IV  Gabriela          Szarzyńska – Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu.

W kategorii wiekowej klasa V –VIII:

Nagroda specjalna  – praca najbardziej oryginalna  Weronika          Piruta  – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żurawicy.

I miejsce w kategorii: Klasy V-VIII  Zuzanna          Marciniec – Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu.

II miejsce w kategorii: Klasy V-VIII            Julia     Budzińska -Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu.

III miejsce w kategorii: Klasy V-VIII          Kwiatkowska Patrycja – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy!

Skip to content