Konkurs plastyczny ,, BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ” – informacje

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Konkurs plastyczny ,, BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ” – informacje

Created with GIMP

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu ogłasza
konkurs plastyczny pod hasłem ,,Bezpieczna Droga do Szkoły”, dla uczniów szkół podstawowych z Regionu Podkarpackiego. Prace należy składać w terminie od 01.03 do 08.04.2022 r. w siedzibie ośrodka

WORD Przemyśl,
ul. Topolowa 7, 37-700 Przemyśl , od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

UWAGA: Niezbędne jest wypełnienie i podpisanie Karty zgłoszenia wraz z Oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1), które należy dostarczyć w zaklejonej kopercie wraz z pracą konkursową.

Do pobrania regulamin i karta zgłoszeniowa:

Skip to content