Kursy i szkolenia Wrzesień 2021 r. (3)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Kursy i szkolenia Wrzesień 2021 r. (3)

Szkolenie redukujące
liczbę punktów karnych
16 wrzesień(czwartek)

Kurs reedukacyjny w zakresie
problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałaniu narkomanii
20 wrzesień (poniedziałek)

Skip to content