Kursy i szkolenia sierpień 2021

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Kursy i szkolenia sierpień 2021

Szkolenie redukujące
liczbę punktów karnych
12 sierpień (czwartek)

Kurs reedukacyjny w zakresie
problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałaniu narkomanii
16 sierpień (poniedziałek)

Szkolenie okresowe 16 sierpień (poniedziałek)

Skip to content