Rezygnacja z terminu egzaminu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Rezygnacja z terminu egzaminu

logo word

Osoba egzaminowana może nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym poinformować
 ośrodek egzaminowania

(osobiście  w BOK WORD lub złoży wniosek poprzez wiadomość  e-mail* – potwierdzoną zwrotną wiadomością na adres biuro@wordprzemysl.pl, lub poprzez upoważnioną osobę**),

że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie.

Opłata podlega zwrotowi na wniosek kandydata lub zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu.

W przypadkach losowych nie później niż na dzień przed planowanym egzaminem państwowym,

po uzyskaniu zgody dyrektora ośrodka egzaminowania,

również istnieje możliwość rezygnacji z terminu egzaminu.

 Opłata podlega zwrotowi na wniosek kandydata lub zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu.

*Akceptowane będą tylko wiadomości e-mail których adres wpisany jest do PKK kandydata.

**Wzór upoważnienia do pobrania poniżej.

 Do pobrania:

Skip to content