Szkolenia i kursy w styczniu 2024 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Szkolenia i kursy w styczniu 2024 r.

Kurs reedukacyjny w zakresie
problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałaniu narkomanii
10-11 stycznia

Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – „Punkty Karne”
8 stycznia

Egzamin Kwalifikacja
Zawodowa
10 stycznia
godz. 14:00

Skip to content