Kursy i szkolenia Kwiecień 2023 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Kursy i szkolenia Kwiecień 2023 r.

Kurs reedukacyjny w zakresie
problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałaniu narkomanii
17-18 kwietnia
(poniedziałek – wtorek)

Egzamin Kwalifikacja
Zawodowa

18 kwietnia
godz. 13:00

Skip to content