Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

BRD - Działalność WORD

Realizując zadania z zakresu ruchu drogowego na podstawie art. 117 ust 1 i 2 Ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu podejmuje od wielu lat liczne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym takie jak:


DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

 • organizacja turniejów BRD dla dzieci i młodzieżyZdjęcie kładki rowerowej
 • egzaminy na kartę rowerową i motorowerową
 • prelekcje na temat bezpiecznego poruszania się po drogach (przedszkola, szkoły podstawowe)
 • prelekcje dotyczące egzaminu państwowego na prawo jazdy (szkoły średnie)
 • konkursy plastyczne o tematyce BRD
 • współorganizacja wypoczynku dla dzieci połączona z zajęciami z ruchu drogowego


DLA DOROSŁYCH:

 • kursy pierwszej pomocyUdzielanie pierwszej pomocy
 • kursy dla kandydatów na ratowników drogowych
 • szkolenie zmniejszające liczbę punktów karnych
 • jazdy sprawnościowe / turnieje motoryzacyjne
 • zloty ratowników drogowych
 • szkolenia dla kierowców
 • wydawnictwa o tematyce BRD


DLA INSTYTUCJI, SZKÓŁ, SŁUŻB MUNDUROWYCH , RATOWNICZYCH ITP.

 • szkolenia dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego
 • dofinansowania na rzecz BRD
 • wyposażenie w pomoce dydaktyczne
 • zakup sprzętu ratującego życie
 • pomoc merytoryczna
 • działania na rzecz poprawy infrastruktury drogowej


WORD W PRZEMYŚLU REALIZUJĄC ZADANIA Z ZAKRESU BRD WSPÓŁPRACUJE MIĘDZY INNYMI Z:

 • Policją
 • Strażą MiejskąMedaliści turnieju BRD - zdjęcie miejsc na podium
 • OSP
 • szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
 • PZM Rzeszów,
 • JKMIRD Jarosław,
 • JKMIRD Jasło,
 • NZOZ TJ Przemyśl
 • CK Przemyśl
 • WORD - y

 

 

 

 

Obsługa Klienta

 

Poniedziałek - Piątek :
7:30 - 15:30
Sobota:
7:30 - 15:30

Wpłaty za egzamin:
Konto: 45 8642 1155 2015 1501 6814 0007
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Wpłaty za szkolenia:
Konto: 13 8642 1155 2015 1501 6814 0001
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

 

Sprawdź swoje punkty karne

infocar

  ZAPISY ONLINE

  infocar