Kurs Punkty Karne

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Kurs Punkty Karne

dokumenty: prawo jazdy do wglądu, formularz zgłoszeniowy

koszt: 400 zł

Kurs trwa jedno popołudnie 6 godz!

Spotkanie jest w formie pogadanki z psychologiem i policjantem. Nie kończy się egzaminem.

Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu i  z tym dniem zostanie mu odjęte 6 punktów karnych. Punkty zostaną usunięte przez Komendę Wojewódzką Policji właściwą miejscowo.

SPRAWDŹ SWOJE PUNKTY KARNE

Skip to content